Wat is kindercoaching?

Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind, dat hij/zij gelukkig is. Ondanks al je inzet kan het toch gebeuren dat het niet lekker gaat. Dit kan een gevoel van machteloosheid en verdriet geven. De meeste ouders hebben niet het idee dat ze om hulp zouden kunnen vragen en voelen het als falen. De stap naar een psycholoog voelt vaak te groot. Een kindercoach kan jullie dan tijdelijk bij de hand nemen en jullie helpen.

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Tijdens een kindercoachingstraject staat het kind centraal. Er wordt gewerkt aan bewustwording van de eigen gedachten, gevoelens en gedrag; van de eigen kwaliteiten en talenten, waardoor het kind steviger in zijn/haar schoenen kan gaan staan en lekkerder in zijn/haar vel zit.

Een kindercoach leert een kind zichzelf te zijn, de eigen kwaliteit te (her)ontdekken en hiermee het zelfvertrouwen op een gezond niveau te brengen. Zo leren kinderen om hun eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden. Dit moet ervoor zorgen dat uw kind beter kan omgaan met bepaalde situaties. Ook dragen ze later in hun leven minder bagage mee op hun schouders zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot een evenwichtige en zelfstandige volwassene.

Ieder kind is anders en daarom werk ik niet volgens een vast plan. Ik kijk naar wat het kind nodig heeft en speel daar op in. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen bij mij en de coachingsessies leuk vinden.

Ik voer gesprekken met de kinderen, gebruik diverse werkvormen waarin ik op speelse wijze bewustwording probeer te creëren bij uw kind. Ook gebruik ik allerlei creatieve activiteiten zoals schilderen, kleien en knutselen om inzicht te bevorderen of uiting te geven aan gedachten en gevoelens. Oefeningen om je beter te kunnen ontspannen of concentreren. Ook kan het zijn dat ik met uw kind naar buiten ga om even in de natuur te zijn. En nog veel meer.