Werkwijze

Stap 1 – Gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek (indien gewenst telefonisch)
Wilt u mijn hulp inschakelen? Dan ontvang ik u graag (met of zonder uw kind = uw keuze) in mijn praktijk voor een gratis kennismakingsgesprek. Dit is een oriënterend gesprek om samen te kijken wat ik als kindercoach kan betekenen voor uw kind. Hierbij is het fijn wanneer u vooraf een hulpvraag voor uw kind heeft geformuleerd. Met andere woorden ‘Waar loopt uw kind tegenaan?’. Als u een goed gevoel heeft over de kennismaking dan kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek en eerste coachingsessie.

Stap 2 – Intakegesprek (ouder en kind)
Voordat er gestart wordt met het coachingstraject nodig ik u graag met uw kind uit in mijn praktijk voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek vraag ik u om een intake-/toestemmingsformulier in te vullen en aan mij toe te sturen via de mail. (Beide ouders met gezag dienen toestemming te geven middels ondertekening van het formulier). Tijdens het intakegesprek bespreken wij het formulier en geeft u mij informatie over uw kind en de reden van aanmelding. Ook stellen wij gezamenlijk een doel vast. Dit gesprek duurt 60 tot maximaal 90 minuten.

Stap 3 – Coachingstraject
Er zijn minimaal 5 coachingsessies nodig om tot een goed resultaat te komen. Daarom bied ik een pakket aan van 5 sessies, een intake-, evaluatie- en eindgesprek. Na deze 5 sessies gaan we samen kijken of ons doel is bereikt. Indien nodig kunnen er nog aanvullende sessies ingepland worden.

De coachingsessies duren 60 minuten per keer (gemiddeld één keer per 2 tot 3 weken) en vinden in principe alleen met uw kind plaats. Ik coach vanuit mijn praktijkruimte. Het is prettig om niet te vroeg te komen want ik beschik niet over een wachtkamer.

Hoe de coachingsessies er precies uitzien, verschilt per kind en per situatie. Bij de eerste sessie werk ik aan het opbouwen van een vertrouwensband. Ik vind het belangrijk dat uw kind zich op zijn of haar gemak voelt, zich kan ontspannen en plezier ervaart tijdens de sessies. Door middel van verschillende gesprekstechnieken, spelvormen, visualisaties en creatieve werkvormen krijgt uw kind meer inzicht in zijn of haar eigen gedrag. Uw kind wordt zich bewust van zijn eigen talenten, gevoelens en gedachten. Na iedere sessie laat ik u weten waar ik samen met uw kind aandacht aan besteed heb, zodat we met elkaar uw kind verder kunnen helpen in zijn of haar ontwikkeling.

Uw rol als ouder(s) tijdens het traject

Ik vraag van u als ouder(s) om uw kind te helpen met oefeningen wanneer hij/zij die van mij krijgt voor thuis.

Na 3 sessies heb ik met u als ouder(s) een tussentijdse evaluatie. Tijdens dit gesprek bespreken we wat we hebben gedaan, hoe het gaat en hoe we verder gaan. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Tussentijds kunt u mij altijd via de mail benaderen voor vragen en een luisterend oor voor zowel uzelf als uw kind.

Stap 4 – Eindgesprek
Zodra alle coachingsessies hebben plaatsgevonden en ons doel is bereikt, vindt er een eindgesprek plaats. Zowel u als uw kind zijn hierbij aanwezig. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten.